Rekrytoimme aluetyöntekijää

Tietoa HARSO ry:stä
HARSO ry on vuonna 2012 perustettu harvinaissairaiden ja –vammaisten yhdistysten kattojärjestö, johon kuuluu 26 jäsenyhdistystä. Tehtävänämme on tukea kaikkien Suomen harvinais­toimijoiden toimintaa ja vahvistaa näiden yhteen­kuuluvuutta ja osallisuutta. Edistämme harvinais­sairaiden ja –vammaisten asemaa sekä sairauksien hoitoa yhteis­kunnassa.

Haemme HARSO ry:hyn

ALUETYÖNTEKIJÄÄ
Kolmevuotiseen (2023–25) määräaikaiseen aluetoiminnan kehittämishankkeeseen. Tehtävä on kokoaikainen. Aluetyöntekijän tehtävä on organisaatiossamme uusi, joten sinulla on mahdollisuus luoda omannäköisesi työkenttä ja toimia pioneerina harvinaisasioissa hyvinvointialueella! Arvostamme osaamista sote-kentästä (julkinen ja 3. sektori), mutta emme odota sinun olevan valmis hyvinvointialue- ja soteosaaja. Aluetyöntekijä toimii hallituksen alaisuudessa ja työskentelee yhdessä järjestöpäällikön ja järjestötyöntekijän kanssa.

Työtehtäviisi kuuluvat mm.
• HARSOn alueellisen toiminnan koordinointi, kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen
• Alueellisen toiminnan järjestäminen, esim. vertaistukiryhmät, työryhmät ja erilaiset tapahtumat
• Valtakunnallisten tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen
• Yhteydenpito ja yhteistyö jäsenyhdistyksiemme, paikallisten toimijoiden ja vaikuttamiselimien kanssa hyvinvointialueilla
• HARSOn vertaistuki- ja kokemustoiminnan tehtävissä avustaminen

Aluetyöntekijä toimii erityisesti HARSOn alueellisen toiminnan kehittämisen ja toteuttamisen parissa. Aluetyöntekijän tehtävänä on kartoittaa harvinaissairaiden ja –vammaisten alueellisia tarpeita ja toteuttaa tarpeiden pohjalta vaihtelevaa toimintaa yli diagnoosirajojen. Pääset työskentelemään laaja-alaisesti jäsenyhdistyksiemme ja esim. Hyvinvointialueiden organisaatioiden kanssa. Työhösi kuuluu myös harvinaisiin sairauksiin ja vammoihin liittyvän tiedon lisääminen hyvinvointialueiden organisaatioissa.

Arvostamme:
– Sosiaali- ja terveydenhuollon kentän tuntemista
– Ymmärrystä hyvinvointialueiden päätöksenteosta ja rakenteesta
– Itseohjautuvaa työskentelyotetta ja hyvää organisointikykyä
– Kokemusta vertaistuki- ja kokemustoiminnan järjestämisestä
– M365 ohjelmien hallintaa, esim. Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint ja Teams
– Perustason osaamista tai valmiutta opetella sosiaalisen median (Facebook, Instagram ja Twitter)
– Perustason osaamista kotisivujen päivittämisestä tai halua ja valmiutta opetella
– Hyviä etätyötaitoja (esim. videoneuvottelut, ajanhallinta sekä sitä tukevat työkalut)
– Hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Katsomme eduksi myös hyvän englannin ja ruotsin kielen taidon
– Korkeakoulututkintoa tai opistotason tutkintoa ja työkokemusta vastaavista tehtävistä

Työehdot:
HARSO ry arvostaa yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivoimme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. Erityisesti arvostamme omakohtaista kokemusta harvinaisesta sairaudesta tai –vammasta. Voit olla esim. vamman tai sairauden perusteella palkkatukeen oikeutettu työnhakija.

Palkkaus sopimuksen mukaan työehtosopimuksen suosituspalkkausta noudattaen. Työsuhteeseen sovelletaan Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta (palkkaluokka 4).
Tehtävä on määräaikainen ja työsopimus tehdään vuodeksi kerrallaan ulkopuolisen projektirahoituksen päätöksestä riippuen.
Kyseessä on työehtosopimuksen mukainen kokoaikatyö. Työ tehdään pääasiassa arkipäivisin toimistoaikana, mutta työhön kuuluvat myös työnantajan aloitteesta erikseen sovitut ilta- ja viikonlopputyöt.

Pääasiallinen työn suorituspaikka on työntekijän kotitoimisto, mutta työntekijältä edellytetään myös työnantajan aloitteesta matkustusvalmiutta, sillä yhdistyksen toimintaa järjestetään ympäri Suomea. Toiminnan kannalta katsotaan etenkin eduksi työnhakijan sijainti Etelä- tai Lounais-Suomessa.
Työ alkaa sopivan henkilön löydyttyä sopimuksen mukaan.

Lähetä meille CV:si ja vapaamuotoinen hakemuksesi viimeistään 26.2.2023 klo 23:59 mennessä osoitteeseen rekrytointi@harso.fi tai postitse HARSO ry, PL 82, 20101 Turku.
Haastattelemme hakijoita jo ennen hakuajan umpeutumista. Järjestämme ensimmäisen haastattelun etätoteutuksena Teamsin kautta.

Lisätietoja tehtävästä:

Toivomme tiedustelut ja hakemukset ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@harso.fi
Lisätietoa puhelimitse antaa vt. järjestöpäällikkö Tiina Lehtonen 040 199 3583, yhteydenotot arkisin klo 9–16.00.