Kuvassa henkilöt pitelevät käsissään pieniä lippuja, joissa on Euroopan unionin logo eli sinistä taustaa vasten keltaisia tähtiä.

Eurooppalaisen yhteistyön tärkeä rooli harvinaiskentällä

Eurooppalaisella terveyspolitiikalla on tärkeä rooli harvinaissairaiden ja -vammaisten diagnosoinnin, hoidon ja tutkimuksen edistämiseksi.

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 6.–9. kesäkuuta 2024. Euroopan parlamentti on Euroopan Unionin päätöksentekoelin ja se edustaa EU-maiden kansalaisia. Parlamentissa tehdäänkin useita harvinaissairaita ja -vammaisia koskevia päätöksiä.

Harvinaiset sairaudet ja vammat ovat olleet yksi tärkeä painopiste EU:n terveyspolitiikassa jo useiden vuosien ajan. Eurooppalainen yhteistyö ja EU-tason toimet ovat tärkeitä, jotta tietoa ja resursseja voidaan jakaa useamman maan kesken harvinaisten sairauksien diagnosoinnin, hoidon ja tutkimuksen parantamiseksi.

Kuvan vasemmassa reunassa istuu noin 3-vuotias poika nauraen. Pojalla on sylisssään kirja, jota hän selaa.

Euroopan laajuisia tavoitteita

EU-tasolla voidaan vaikuttaa moniin harvinaissairaille ja -vammaisille tärkeisiin asioihin. Harvinaissairauksien eurooppalaisen kattojärjestö EURORDIS luettelee mm. seuraavat teemat tärkeiksi koko Eurooppaa koskeviksi kehittämiskohteiksi:

 • Euroopan laajuinen harvinaisten sairauksien ohjelma
 • Aikaisempi, nopeampi ja tarkempi diagnosointi
 • Integroidut kansalliset ja eurooppalaiset potilasjärjestelmät
 • Oikea-aikainen pääsy kehittyvään kohtuuhintaiseen hoitoon
 • Kokonaisvaltainen, ihmiskeskeinen elämän kestävä hoito
 • Tiedon hyödyntäminen potilaan ja yhteiskunnan parhaaksi
 • Kestävä lähestymistapa tutkimukseen ja hoivaan. Huomio yksilön, eläinten ja ympäristön hyvinvointiin koko elinkaaren ajan.
 • Innovatiivinen ja tarveperustainen kehittäminen ja tutkimus
 • Paljon on jo tehty, paljon on vielä tehtävää

  Yksi tärkeimmistä jo olemassa olevista yhteistyön muodoista ovat eurooppalaiset osaamisverkostot (European Reference Networks = ERN). Näiden verkostojen kautta eri maiden terveydenhuollon ammattilaiset voivat jakaa keskenään tietoa harvinaisista sairauksista ja vammoista. Osaamisverkostoja on yhteensä 24 ja Suomi on mukana niistä jokaisessa. Vuonna 2024 starttasi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden rahoittama JARDIN -hanke, jonka tarkoituksen on löytää keinoja integroida ERNit osaksi kansallisia potilasjärjestelmiä.

  Kysy ehdokkaalta harvinaisista sairauksista ja vammoista

  EU:lla on tärkeä rooli esim. rajat ylittävässä terveyspolitiikassa. Tulevilla europarlamentin jäsenillä eli mepeillä on tärkeä rooli terveyspolitiikan suunnan määrittämisessä ja heidän päätöksillään on vaikutusta harvinaissairaiden ja -vammaisten sekä läheisten tilanteeseen Suomessa. Ei ole yhdentekevää, ketkä meitä parlamentissa edustavat.

  Jos pohdit vielä, kenelle äänesi tulevissa vaaleissa annat, voit kysyä ehdokkailta seuraavaa:

 • Mihin asioihin sinä haluat ensisijaisesti parlamentissa vaikuttaa?
 • Miten edistäisit harvinaissairaiden ja -vammaisten asiaa Euroopan parlamentissa?
 • Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 6.–9. kesäkuuta 2024. Vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024.

  Lisätietoa

 • Tietoa äänestämisestä: vaalit.fi
 • EURORDISin vaaliteemat EU-vaaleihin englanniksi:
  Championing the rare
 • Tietoa JARDIN-hankkeesta englanniksi:
  Rare Diseases in the EU: Joint Action shaping the future of ERNs
 • Tietoa eurooppalaisista osaamisverkostoista Euroopan unionin sivuilla suomeksi:
  Eurooppalaiset osaamisverkostot
 • Tietoa harvinaisista sairauksista ja -vammoista THL:n sivuilla:
  Vammaispalvelujen käsikirja: Harvinaissairaudet
 • Tietoa harvinaisista sairauksista ja -vammoista Terveyskylässä:
  Genetiikan ja harvinais­sairauksien talo​​​