Rekrytoimme järjestötyöntekijää

Tietoa HARSO ry:stä

HARSO ry on vuonna 2012 perustettu harvinaissairaiden ja –vammaisten yhdistysten kattojärjestö, johon kuuluu 26 jäsenyhdistystä. Tehtävänämme on tukea kaikkien Suomen harvinais­toimijoiden toimintaa ja vahvistaa näiden yhteen­kuuluvuutta ja osallisuutta. Edistämme harvinais­sairaiden ja –vammaisten asemaa sekä sairauksien hoitoa yhteis­kunnassa.

Haemme HARSO ry:hyn

JÄRJESTÖTYÖNTEKIJÄÄ
vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävän jatko on mahdollinen riippuen rahoituksesta. Tehtävä on kokoaikainen. Järjestötyöntekijä toimii hallituksen alaisuudessa ja työskentelee yhdessä järjestöpäällikön ja aluetyöntekijän kanssa.

Työtehtäviisi kuuluvat mm.

 • valtakunnallisten ja alueellisten tapahtumien ja HARSOn työryhmien ja vaikuttamiselimien toiminnan suunnittelu, toteutus ja vaikuttavuuden mittaaminen
 • kattojärjestön ja sen hallituksen sihteerin työt sekä talousasioissa avustaminen
 • graafinen suunnittelu ja sosiaalisen median sisällön tuottaminen sekä kotisivujen päivittäminen
 • yhteydenpito ja yhteistyö jäsenyhdistyksien kanssa
 • HARSOn vertaistuki- ja kokemustoiminnan tehtävissä avustaminen
 • Arvostamme:

 • tietoteknisiä taitoja
 • M365 ohjelmien hallinta, esim. Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint ja Teams
 • osaamista tai halua ja valmiutta opetella seuraavien sovellusten käyttöä: Creative Cloud esim. Lightroom ja InDesign sekä Canva
 • osaamista WordPress-pohjaisten kotisivujen ylläpidosta tai halua ja valmiutta opetella
 • etätyöskentelytaidot (esim. videoneuvottelut, ajanhallinta sekä sitä tukevat työkalut)
 • yhdistyksen talouden hahmottamista (laskujen käsittely ja tiliöinti sekä budjetin ja tilinpäätöksen ymmärrys)
 • hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Katsomme eduksi myös hyvän englannin ja ruotsin kielen taidon
 • korkeakoulututkintoa tai opistotason tutkintoa ja työkokemusta vastaavista tehtävistä
 • Tehtävissä vaaditaan erittäin hyvät työyhteisötaidot ja aktiivinen ote työilmapiirin kehittämiseen sekä joustavuutta ja yhteistyökykyä. Hakijalta odotetaan itseohjautuvaa työotetta, oma-aloitteisuutta sekä organisointitaitoa. Tehtävässä auttavat ominaisuudet kuten tarkkuus, oma-aloitteisuus, itseohjautuvuus, sosiaaliset taidot myös eri tavoin kommunikoivien ihmisten kanssa sekä avarakatseisuus ja joustavuus.

  Työehdot

  HARSO ry arvostaa yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivoimme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. Erityisesti arvostamme omakohtaista kokemusta harvinaisesta sairaudesta tai –vammasta. Voit olla esim. vamman tai sairauden perusteella palkkatukeen oikeutettu työnhakija.

  Palkkaus sopimuksen mukaan työehtosopimuksen suosituspalkkausta noudattaen. Työsuhteeseen sovelletaan Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta (palkkaluokka 4).

  Tehtävä on määräaikainen 12 kk.

  Kyseessä on työehtosopimuksen mukainen kokoaikatyö. Työ tehdään pääasiassa arkipäivisin toimistoaikana, mutta työhön kuuluvat myös työnantajan aloitteesta erikseen sovitut ilta- ja viikonlopputyöt.

  Pääasiallinen työn suorituspaikka on työntekijän kotitoimisto, mutta työntekijältä edellytetään myös työnantajan aloitteesta matkustusvalmiutta, sillä yhdistyksen toimintaa järjestetään ympäri Suomea. Toiminnan kannalta katsotaan etenkin eduksi työnhakijan sijainti Etelä- tai Lounais-Suomessa.

  Työ alkaa sopivan henkilön löydyttyä sopimuksen mukaan.

  Lähetä meille CV:si ja vapaamuotoinen hakemuksesi viimeistään 26.2.2023 klo 23:59 mennessä osoitteeseen rekrytointi@harso.fi tai postitse HARSO ry, PL 82, 20101 Turku.

  Haastattelemme hakijoita jo ennen hakuajan umpeutumista. Järjestämme ensimmäisen haastattelun etätoteutuksena Teamsin kautta.

  Lisätietoja tehtävästä:

  Toivomme tiedustelut ja hakemukset ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@harso.fi

  Lisätietoa puhelimitse antaa vt. järjestöpäällikkö Tiina Lehtonen 040 199 3583, yhteydenotot arkisin klo 9–16.00.