Haetaan järjestötyöhön järjestöpäällikköä

HARSO ry on palkkaamassa järjestöpäällikköä harvinaissairaiden ja -vammaisten yhdistysten kattojärjestöön.

Tehtävä on kokopäivätyö ja työsopimus tehdään voimaan toistaiseksi, riippuen kuitenkin rahoituksen kehityksestä.

Työtehtävät

Työntekijä toimii yhdistyksen hallituksen alaisuudessa. Työtehtäviin kuuluvat kattojärjestön ja sen hallituksen sihteerin työt sekä lähiesimiesrooli järjestön muille työntekijöille. Työntekijä avustaa talousasioissa hallituksen talousvastaavaa sekä puheenjohtajaa. Työntekijä suunnittelee viestintästrategian ja huolehtii järjestön tiedotuksesta esimerkiksi nettisivujen, sosiaalisen median ja sähköpostin välityksellä. Hän työskentelee pääasiassa jäsenyhdistysten kanssa järjestäen erilaisia tapahtumia, koulutusta, vertaistukiryhmiä ja muuta toimintaa aktivoiden ja tukien toimijoita sekä yhteistyön lisäämistä, sekä vastaa katto-organisaation strategisesta suunnittelusta yhdessä hallituksen kanssa. Jäsenyhdistysten välinen yhteistyö vaatii koordinointia ja saavutettavuutta. Työntekijä keskittyy työssään myös yhteistyöhön järjestöjen, asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti.

Työntekijä kehittää soveltuvat toiminnan mittarit ja implentoi ne järjestön toimintaan. Hän on vastuussa, että aiemman projektin mukaiset kehittämistoimenpiteet implementoidaan suunnitellusti eteenpäin: luodut kontaktit hyödynnetään täysivaltaisesti ja HARSO on aktiivinen yhteistyöjärjestelijä nyt ja tulevaisuudessa.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulutusta (esim KTK) ja useamman vuoden soveltuvaa työkokemusta sekä laaja-alaista osaamista. Tehtävissä vaaditaan syväluotaavaa HARSOn toimintaympäristön sekä HARSOn jäsenjärjestöjen tuntemista. Tehtävissä vaaditaan erittäin hyvät työyhteisötaidot ja aktiivinen ote työilmapiirin kehittämiseen sekä poikkeuksellista joustavuutta ja yhteistyökykyä sekä laaja-alaista potilas- ja vammaisjärjestö tuntemusta. Hakijalta odotetaan oma-aloitteisuutta sekä organisointitaitoa. Tehtävässä auttavat ominaisuudet kuten tarkkuus, oma-aloitteisuus, itseohjautuvuus, sosiaaliset taidot myös eri tavoin kommunikoivien ihmisten kanssa sekä avarakatseisuus ja joustavuus.

Arvostamme:

 • hyvän suullisen ja kirjallisen suomenkielentaidon lisäksi hyvää englanninkielen taitoa (myös ruotsinkielen taito on plussaa)
 • sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristöjen tuntemusta
 • tietoteknisiä taitoja
  • M365
  • WordPress ja kotisivujen kehitys
  • graafista suunnittelua ja videoeditointi (Adobe Creative Cloud)
 • etätyöskentelytaidot (esim. videoneuvottelut, ajanhallinta sekä sitä tukevat työkalut)
 • yhdistyksen talouden hahmottamista (laskujen käsittely sekä budjetin ja tilinpäätöksen ymmärrys)
 • yhdistyslain tuntemusta sekä yhdistystyöskentely taitoja

Työehdot

Työsuhteeseen sovelletaan Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta (palkkaluokka 7). Kyseessä on työehtosopimuksen mukainen kokoaikatyö. Työ tehdään pääasiassa arkipäivisin toimistoaikana, mutta työhön kuuluvat myös työnantajan alotteesta erikseen sovitut ilta- ja viikonlopputyöt.

Pääasiallinen työn suorituspaikka on työntekijän kotitoimisto, mutta työntekijältä edellytetään myös työnantajan aloitteesta matkustusvalmiutta, sillä yhdistyksen toimintaa järjestetään ympäri Suomea.

Palkkaus sopimuksen mukaan työehtosopimuksen suosituspalkkausta noudattaen.

Työ alkaa 1.3.2023.

Työsopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Hakemukset viimeistään 25.1.2023 klo 23:59 mennessä.

Toivomme tiedustelut ja hakemukset ensisijaisesti sähköpostilla.

Yhteystiedot: HARSO ry, PL 82, 20101 Turku, rekrytointi@harso.fi

www.harso.fi