HARSO ry:n vuosikokous ja koronavirusepidemia

Koronavirusepidemia ja siitä seuranneet poikkeusolot aiheuttavat hämmennystä ja epätietoisuutta myös järjestökentällä. Suomen hallituksen 16. maaliskuuta 2020 linjaamat toimenpiteet vaikuttavat suuresti yhdistysten toimintaedellytyksiin ja kokouskäytäntöihin.

  • Avi:t antoivat 17.3.2020. määräykset, joiden mukaan yli 10 hengen yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty. Kokoontumisrajoituksen voimassaoloa on jatkettu 13.5.2020. asti. Määräys perustuu Kokoontumislakiin.
  • YhdL 20 §: Yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana.

Selvitämme parhaillaan erilaisia mahdollisuuksia HARSO ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen järjestämiseksi tai siirtämiseksi myöhempään ajankohtaan. Selvää on kuitenkin, että ihmisen terveyden suojaaminen ja tartuntojen ehkäisy on ensijalla ja tästä johtuvat toimenpiteet saattavat aiheuttaa vuosikokouksen siirtymisen määrättyä aikaa myöhemmäksi.

Oikeusministeriö on tiedottanut julkisuuteen, että se tekee yhtiökokousten ja vuosikokousten järjestämistä poikkeustilanteessa koskevat lakiehdotukset, ja antaa ne eduskunnalle viikolla 16.

Seuraamme HARSO ry:ssä aktiivisesti tilannetta ja tiedotamme jäsenyhdistyksillemme kun uutta tietoa on saatavilla.

HARSO ry