Kannanotto: Harvinaissairaat huomioitava poikkeusoloissa

Moni harvinaissairas ja -vammainen on riippuvainen henkilökohtaisesta avusta, omaishoidosta tai kotisairaanhoidosta. STM:n ohjeen mukaan kuntien on koronapandemian aikana varmistettava, että henkilökohtaisilla avustajilla, omaishoitajilla ja kotisairaanhoitajilla on käytettävissä tarvittavat ja riittävät suojavarusteet. Suojavarusteiden riittävyydestä on käyty runsaasti keskustelua sairaaloiden osalta. Tästä keskustelusta on osittain unohdettu terveydenhuoltoyksiköiden ulkopuolella tapahtuva avustamis-, hoito- ja hoivatyö.

Suojavarusteiden saatavuus loppukäyttäjille on ongelma; se ei ole ollut riittävän nopeaa, kattavaa ja laadukasta. Olemme huolissamme kuntien kyvystä vastata tarpeeseen.

Karanteenin kaltaisissa olosuhteissa asuvilla harvinaissairailla ja -vammaisilla on oltava oikeus turvalliseen elinympäristöön. Suojaustason on oltava riittävä ja molemminpuolinen, eikä suojavälineiden hankinta saa aiheuttaa tarpeetonta tartuntavaaraa, toimintakyvyn kuormitusta tai taloudellista taakkaa.

Harvinaissairaat ovat olosuhteiden johdosta näkymätön riskiryhmä, koska koronaviruksen vaikutuksia harvinaissairauksiin ei tunneta. Suomen 300 000 harvinaissairaasta moni kuuluu riskiryhmiin, kuten esimerkiksi immuunipuutospotilaat tai henkilöt, joilla on kehon koosta johtuen pieni keuhkojen tilavuus. Poikkeusoloissa jo tehdyn kansanterveystyön lisäksi tarvitsemme resurssien pikaista kohdennusta myös meille harvinaissairaille.

HARSO RY

Lisätietoja

PDF: Kannanotto: Harvinaissairaat huomioitava

Julkaistu 16.4.2020.