TULES-ryhmä, kevät 2024

Kuvassa kolme henkilöä istuvat lähekkäin kädet toistensa ympärillä.
13.3.2024

Tervetuloa mukaan tules-ryhmän tapaamiseen!

Harvinaisten sairauksien ja -vammojen tules-diagnoosien (tuki- ja liikuntaelinsairaudet) ryhmän kevään 2024 Teams-verkkotapaaminen on keskiviikkona 13.3.2024 klo 17:00-18:30. Ryhmä on suunnattu kaikille, joita harvinaiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat tai diagnoosit jollakin tavalla koskettavat: niin itse harvinaisdiagnoosin omaavat kuin heidän läheisensä.
 
Tapaamisen aluksi kuulemme kaksi asiantuntija-alustusta:
  • reumatologian erikoislääkäri Suvi Peltoniemi, HUS
  • fysiatrian osastonylilääkäri Markus Pohjonen, HUS
Alustusten jälkeen on aikaa keskustelulle ja kommenteille. Toivommekin osallistujilta aiheseen liittyviä omia kokemuksia eri hyvinvointialueilta, niin positiivisia kuin negatiivisia. Lisäksi voimme keskustella vaikuttamiskeinoista ja -väylistä, miten haasteisiin voisi puuttua.
 
HARSO järjestää myös muita sairauksien erityisiin oirekuviin keskittyviä valtakunnallisia tapaamisia. Tapaamisissa on mahdollisuus jakaa omia kokemuksia ja keskustella sairauksien hoidon ja seurannan käytännöistä erilaisissa tapauksissa ympäri Suomen.
 
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Tervetuloa mukaan!
 
Lisätiedot:
Aluetyöntekijä Maria Ojanen
maria.ojanen(at)harso.fi
p. 040 138 1253