Nuorten ilta -kulunut opintokevät ja tuleva kesä

Kuvassa on kuvitettu aurinko, jonka alapuolella on kasa koulukirjoja ja varvastossut. Oikeassa ja vasemmassa reunassa on keltaisia lyijykyniä ja erivärisiä varvastossuja.
tiistaina 28.5. klo 18

Kuluneen opintovuoden summaamista ja mietteitä tulevasta kesästä!

Tervetuloa viettämään iltaa yhdessä muiden harvinaisten nuorten kanssa torstaina 28.5.2024 klo 18-19:30.

Ilta toteutetaan Teams-yhteydellä.
Tervetulleita ovat kaikki 15-29-vuotiaat harvinaissairaat ja -vammaiset nuoret. Illanvietossa pääset tutustumaan toisiin harvinaisiin nuoriin ja vaihtamaan kuulumisia heidän kanssaan rennossa tunnelmassa. Vapaan keskustelun lisäksi tämän illan aiheena ovat opintovuoden summaaminen ja tuleva kesä.

Liity tästä:

Teamsiin Nuorten iltaan

Linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZlN2E3NDYtODI1ZC00NjdkLWI2ZTItN2QzZWFmZDBjYjI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229147d503-1f04-4ac2-afeb-bf5dc51a3198%22%2c%22Oid%22%3a%22b54fcd03-7f64-4d06-bbec-8a6096642dde%22%7d