Kevään 2024 alueryhmät

Kuvassa etualalla valkoisia papereita ja taustalla näkyy naisen käsi täyttämässä lomaketta.
Kevät 2024

HARSOn alueryhmät keväällä 2024

Alueryhmät ovat HARSOn järjestämiä keskustelun ja tiedonvaihdon kanavia tietyllä alueella asuville harvinaissairaille ja -vammaisille ja heidän läheisilleen. Ryhmiä on viisi, jokaiselle yliopistosairaala-alueelle omansa. Alueryhmien tapaamiset ovat avoimia kaikille saman yliopistosairaalan alueella asuville harvinaissairaille ja -vammaisille ja heidän läheisilleen diagnoosista riippumatta. Mukana on usein myös ulkopuolisia asiantuntijoita esimerkiksi hyvinvointialueilta tai yliopistosairaaloista.

Alueryhmissä keskustellaan samalla yliopistosairaala-alueella asuvien harvinaissairaiden ja -vammaisten ja heidän läheistensä kokemuksista esim. sairauksien hoidon, seurannan ja kuntoutuksen suhteen. Toivomme osallistujien tuovan tapaamisissa esille omia kokemuksiaan hoidon ja seurannan sujuvuudesta alueellaan. Illassa on aikaa vapaalle keskustelulle ja ajatustenvaihdolle.

Tänä kevään HARSOn alueryhmissä teemana on kuntoutus, eli keskustelemme pääasiassa kuntoutukseen liittyvistä asioista.

Tapaamiset järjestetään verkossa, Teams-ohjelman välityksellä. Asuinpaikka ei siis ole este tapaamiseen osallistumiselle.

Alueryhmät kokoontuvat keväällä 2024 seuraavasti (klikkaa linkkiä, niin saat lisätietoa kustakin ryhmästä):

Alueryhmiä pyritään järjestämään kullekin alueelle noin kaksi kertaa vuodessa. Tervetuloa mukaan kaikki kiinnostuneet! Ennakkoilmoittautumista ryhmiin ei tarvita.

Lisätiedot:
Aluetyöntekijä Maria Ojanen
maria.ojanen(at)harso.fi, 040 138 1253