Luvan haltija
HARSO ry

Rahankeräyslupa
RA/2022/1125

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat ohjataan HARSOn tapahtumiin, tukitoimiin, koulutuksiin ja neuvontaan Suomessa ja ulkomailla. Näitä ovat muun muassa kokemustoimijoiden ja vertaistukijoiden kouluttaminen, vertaistukijatapaamiset, kokemustoimijoiden keikat sekä virkistystoiminta. Lisäksi varoja ohjataan harvinaistietoisuuden lisäämiseen, harvinaissairaiden ja -vammaisten aseman edistämiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön harvinaiskentällä. Varoja voidaan käyttää esimerkiksi kansainvälisiin konferenssimatkoihin, seminaareihin ja koulutuksiin, joiden tarkoituksena on muun muassa perehtyä ja vaikuttaa EU-tason lainsäädäntöön ja saada tietoa lääketutkimuksista ja terapiamuodoista.