Kutsu: HARSO ry:n sääntömääräinen vuosikokous 22.5. klo 13.00

HARSO ry:n vuosikokous järjestetään lauantaina 22.5.2021 klo 13.00 Radisson Blu Marina Palace Hotellissa osoitteessa Linnankatu 32, 20100 Turku.

Lakiin 677/2020 (”poikkeuslaki”) nojaten yhdistyksen hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen laitteen avulla. Vuosikokoukseen on suositeltavaa osallistua etäyhteydellä.

Vuosikokoukseen tulee ilmoittautua 19.5. klo 16.00 mennessä osoitteeseen toimisto@harso.fi
Osallistumislinkki toimitetaan erikseen etäkokoukseen ilmoittautuneille. Ilmoitattehan myös osallistujien sähköpostiosoitteet.

Lisätietoa osallistumisesta: toimisto@harso.fi

Vuosikokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat ääntenlaskijoina.
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 6. Käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 7. Vahvistetaan jäsenmaksut seuraavalle vuodelle
 8. Käsitellään talousarvio
 9. Valitaan kattojärjestön puheenjohtaja
 10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen seuraavalle toimintakaudelle
 11. Valitaan 1 tilintarkastaja ja 1 varatoiminnantarkastaja seuraavalle vuodelle
 12. Käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet
 13. Muut mahdolliset asiat

– Sääntömuutos

 1. Seuraava kokous
 2. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouskutsu tarvittavine liitteineen on toimitettu jäsenyhdistyksille ja kannatusjäsenille ja -yhteisöille.