Harson kesäkoulu: SBONN

SBONN on vuonna 2014 perustettu pohjoismaiden harvinaissairauksien potilasjärjestöjen verkosto, johon Suomesta kuuluu HARSO ry ja Harvinaiset-verkosto. Kaikilla pohjoismailla on verkostossa oma edustuksensa ja se kokoontuu kahdesti vuodessa. Verkostoitumalla pohjoismaisten kattojärjestöjen kanssa on mahdollista jakaa arvokasta tietotaitoa ja keskustella yhteisistä pohjoismaisista aloitteista harvinaiskentällä. Verkoston tavoitteena on mm. luoda yhteiset standardit korkealle elämänlaadulle, hoidolle ja hoitotyölle pohjoismaissa.

SBONN löytyy Facebookista: https://www.facebook.com/SBONNORG/