HARSO ry:n aluevaaliteemat

HARSO ry:n aluevaaliteemat

Yhteistyö on mahdollisuus sekä yksilölle että yhteiskunnalle

Eri alojen ammattilaisten yhteinen asiantuntemus yksilön käyttöön, ennakointi yhteiskunnan etu. Organisaatioiden, järjestelmien ja rakenteiden tulee mahdollistaa yhteistyö tasa-arvoistaen

Hyvinvointialueilla tulee olemaan enemmän harvinaisia kuin aiemmin, kansallisen koordinaation merkitys

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sosiaali- ja terveyspalveluissa huomioitava myös harvinaissairaat ja -vammaiset

-Osallisuus myös vammaisneuvostoihin

-Kokemustiedon hyödyntäminen suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä, lähteenä esimerkiksi potilas- ja vammaisjärjestöt

-Tarvitaan monenlaisia palveluja (palvelusuunnitelma!)

-Perhepalvelut

-Työllisyys

-Koulutus

-Kuntoutus

-Perus- ja erikoissairaanhoito huomioiden terapioiden merkitys harvinaissairauksissa

-Mielenterveyspalvelut elämän mittaisiksi

-Vammaispalvelut (erityisesti henkilökohtainen avustus sekä budjetti)

-Apuvälinepalvelut

-Matkapalvelut

 

Palvelut ja tukitoimet ovat määriteltävä yksilön tarpeiden ja kokonaistilanteen mukaisesti

-Kaupunki vs syrjäseudut

-Liikkumisen mahdollisuudet taattava kaikille

-Vammaisuus/sairaus on usein elämänmittainen, ja seuraa lastentarhasta opiskeluun, työhön sekä eläkkeelle, ihmisen koko elämänkaaren. Palvelut, hoito ja kuntoutustarve voivat muuttua, mutta eivät katoa. Oikea-aikaiset tukitoimet ennalta-ehkäisevät yksilön ylläpitävät työ- ja toimintakykyä eri elämän tilanteissa.