Sällsynta sjukdomar
och skador

Sällsynta sjukdomar är enligt EU:s definition sjukdomar som drabbar högst fem personer av 10 000. Eftersom sällsynta sjukdomar och skador är mycket sällsynta och det finns många symtom kan det ofta vara svårt att få en diagnos.

Meny