Kom med!

Tillsammans är vi starkare! Det finns många sätt att engagera sig i HARSO:s aktiviteter. Våra medlemsformer låter dig gå med som en egentlig medlemsförening samt till exempel som stödmedlem på jakt efter din egen förening.

Varför ska du gå med i HARSO ry?

 • Vi ger sällsynta råd till dem med en sällsynt sjukdom och funktionsnedsättning, och de som står dem nära.
 • Vi tillhandahåller utbildningar och webbseminarier om sällsynta ämnen för medlemmar och allmänheten.
 • Vi är aktiva inom opinionsbildning och lagstiftning.
 • Du kan komma i kontakt med sällsynta problem i ditt område eller diagnosteam genom våra team.
 • Vi utbildar våra fältföreningar av sällsynta fältupplevelseaktörer i samarbete med Experience Network.
 • Du kan nätverka och utbyta den senaste informationen på våra årliga medlemsföreningsmöten.
 • Få uppdaterad information från det sällsynta fältet och påminnelser om händelser genom vårt nyhetsbrev.
 • Du kan få synlighet för din förening genom HARSO:s flerkanalskommunikation.
 • Vi hjälper dig att hitta din egen förening eller hjälper dig att bilda en förening för sällsynta sjukdomar.

Prenumeration

Fullvärdiga medlemmar 60 €
Stödjande medlemsorganisation 100 €
Stödjande medlemmar 30 €

Stödja verksamheten

HARSO ry tar emot testamenten och andra donationer för att stödja dess aktiviteter. Om du vill stödja vår verksamhet, vänligen kontakta oss, sihteeri (at) harso.fi .

Fullvärdiga medlem

Registrerade sällsynta patientföreningar kan bli fullvärdiga medlemmar.
Om du inte har en egen förening hjälper vi dig att hitta din egen kamratstödsgrupp för sällsynta patienter!

Stödjande medlem

Om du inte tillhör någon sällsynt patientorganisation kan du komma med som stödmedlem. Vid behov hjälper vi sällsynta patienter att bilda en patientförening.

Stödjande medlemsorganisation

Om din organisation eller gemenskap vill stödja sällsynta människor men du inte är en registrerad organisation, kan du gå med oss ​​som en supportgemenskap.

Bli medlem

Du kan bli en fullvärdig medlem , en stödjande medlem eller en stödjande medlemsorganisation .

Fält markerade med * är obligatoriska. Vid problem, vänligen kontakta oss via e-post: sihteeri@harso.fi

OBS! föreningen ska sända HARSO ry ett inskannat utdrag ur styrelsemötets protokoll per e-post, i vilket beslutet att ansluta sig till HARSO ry antecknas. sihteeri@harso.fi

  Föreningens officiella namn*

  Hela adressen*

  Telefonnummer*

  E-post*

  Hemsida

  Inträde*

  Antal medlemmar vid anslutningen*


  Kan föreningens uppgifter användas i HARSO ry:s aktivitetsbulletiner?*

  Personer (1-2) till vilka HARSO ry:s post skickas (ange namn, befattning och e-post)*

  Jag intygar att informationen jag har lämnat är korrekt (markera plats, tid, fullständigt namn)*