HARSO ry

HARSO ry är Finlands första paraplyorganisation för föreningar för sällsynta sjukdomar och skador. Vi har arbetat för föreningar för sällsynta sjukdomar och skador sedan 2012.

Vi är en erkänt sällsynt aktör i Finland, en paraplyorganisation som grundats och drivs av föreningar för sällsynta sjukdomar. Vi är den enda helt patientledda organisationen för sällsynta sjukdomar och skador i Finland. HARSO ry har för närvarande 28 fullvärdiga medlemmar.

Samarbetspartners

  • HUS Enheten för sällsynta sjukdomar (Hake)

  • Social- och hälsovårdsministeriet

  • Fpa Folkpensionsanstalten

  • THL Institutet för hälsa och välfärd

  • Eurordis